بررسی زغال فشرده

بررسی زغال فشرده

سلامی مجدد برای دوستانی که این مقاله را میخوانند.

در این مقاله قصد داریمراجع با زغال فشرده کمی گفتو گو کنیم.

زغال فشرده؟

زغال است که از خاک اره درست شده و به دلیل ماندگاری بالای ان و ارزش خوب حرارتی آن بیشتر در کبابی ها و رستوران ها و قهوه خانه ها استفاده میگردد.البته به عنوان سوخت حرارتی نیز در اکثر کارخانه ها نیز استفاده میشود .
لازم به توضیح می باشم که چون ذغال فشرده از ضایعات درست میشود دولت برای صادرات این محصول هزینه گمرگی نمی گیرد.

و یک محصولی هست که ارزش اقتصادی بیشتری را دارد .
اگر از لحاظ اقتصادی برسی کنیم موادی مانند خاک اره که همه جا به وفور یافت میشوند

.که قیمت چندان زیادی هم ندارن این & nbsp; خاک اره ضایعات را میتوان به ذغال فشرده تبدیل کرد و در بازار فروخت .
خاک اره را میوانید جمع اوری کرده یا خریداری کنید این مواد دور ریختنی وارد دستگاه شده و فشرده می گردد به دلیل انکه در ساختار خاک اره ماده ای بنام لگونین موجود هست تحت فشار متوسط و دمای 400 الا300 درجه باعش چسبندگی خود خاک اره داخل سیلندر شده که باعث تولید بریکت می گردد .
بریکت تولید شده به دلیل انکه خام بوده باید وارد کوره گردید تا فرایند هموژن در دمای 600 درجه سلسیوس (فرایندی که ماده خاصیت خود را تغییر داده و تبدیل به کربن خالص می گردد)تبدیل به زغال شده و بعد از خنک شدن بسته بندی شده و وارد بازار فروش می گردد.