آیا زغال محیط زیست را آلوده می کند؟

آیا زغال محیط زیست را آلوده می کند؟

سلام به دوستانی که امروز پیش ما هستند و دارند این مقاله رامیخوانند.

امروز با شما هستیم تا با شما در مورد موضوعی که بسیاری از مردم در آن اشکال دارند کمی گفت و گو کنیم.

آیا زغال محیط زیست را آلوده می کند؟

در مناطق معدنی زغال سنگ آلودگی های بسیاری از جمله هوا، خاک، صوت و آب وجود دارد . مشکل عمده آلودگی آب در این مناطق پساب های اسیدی، ذرات جامد معلق و نمک های محلول می باشد و با توجه به بستر پذیرنده، قابلیت حل فلزات سنگین نیز وجود دارد که ضرورت بررسی پساب خروجی معادن زغال سنگ و نمونه برداری در فواصل زمانی و از شکاف های مختلف را ایجاب می نماید .

آیا میدانید این آلودگی ها چقدر به محیط زیست آسیب میرسانند؟

این آلودگی ها به تدریج باعث از بین رفتن محیط زیست میشود و آسیب زیادی به جانوران، گیاهان و حیوانات میزند.

فقط خود زغال باعث از بین رفتن محیط زیست نمیشود بلکه & nbsp; بیشتر دود ۀن محیط زیست را آزار میدهد و باعث از بین رفتن موارد بالا میشود.

این روزه در کشور ایران آلودگی هوای شدیدی وجود دارد که مقدار زیادی از این آلودگی هوا تقصیر دود زغال است. بیش از 100 کوره زغال & nbsp; غیر قانونی & nbsp; توسط سازمان محیط زیست متوقف شد!

که این کوره ها باعث آلودگی هوا میشدند.